Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Praktijk Aham is voorzichtig bij het verzamelen van cliëntgegevens en zal altijd voldoen aan
de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dat betekent dat cliëntgegevens beveiligd, kort en bondig opgeslagen worden.
Zo min mogelijk gegevens worden vastgelegd.
Praktijk Aham bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen
te realiseren waarvoor de gegevens verzameld worden. 
Deze gegevens worden gebruikt om contact te onderhouden over de workshops,
therapeutische sessies, Creatrix® trajecten, en te informeren over alle ontwikkelingen
met betrekking tot de aktiviteiten van mijn praktijk.
Enkele gegevens worden gebruikt voor aanwezigheidslijsten, inschrijvingslijsten voor mijn workshops
en het toesturen van facturen.
Praktijk Aham registreert daartoe de volgende persoonsgegevens:

-Voor- en Achternaam
-Adres
-Geboortedatum
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-De gevoelige en persoonlijke gegevens die belangrijk zijn voor het beoefenen van een 
 Creatrix® traject
-De gevoelige en persoonlijke gegevens die belangrijk zijn voor de voortgang van
 therapeutische sessies

Cliënten en betrokkenen kunnen te allen tijde de door mij verwerkte informatie opvragen, laten bijwerken,
corrigeren of verwijderen.

Praktijk Aham zal zonder voorafgaande toestemming nooit persoonlijke gegevens van de cliënten
overdragen aan een derde partij. 

De nieuwe privacy wetgeving vraagt van mij transparantie en dat ik netjes met jouw persoonlijke gegevens 
omga en dat zal ik zeker doen. Ik ben mij er terdege van bewust dat je vertrouwen in mij stelt en zie het als mijn verantwoordelijkheid om je gegevens veilig te beschermen.
Persoonlijke gegevens zorgvuldig beschermen is voor mij een vanzelfsprekend gegeven!

Op deze site maak ik geen gebruik van cookies.