In het intakegesprek stel ik je op de hoogte van de voorwaarden en wordt een begeleidingsovereenkomst getekend.
Ik ga er vanuit dat als je een dienst van mij afneemt, je automatisch akkoord gaat met deze voorwaarden.

Eigen risico en verantwoordelijkheid

Een dienst afnemen geschiedt op eigen risico en verantwoordelijkheid.
Ik ben niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor beslissingen, handelingen of gevolgen
voortvloeiend uit een consult of Innerlijk kind traject.
Informatie uit een consult of traject bevat richtlijnen en voordat je handelt, dien jezelf de consequenties van je beslissingen te overzien in welke vorm dan ook.
Je blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor je eigen ontwikkelingsproces.

Medische informatie

Ik doe geen medische uitspraken.
Ik adviseer je om bij medische kwesties een arts te raadplegen.

Betaling

Betaling geschiedt via overmaking vooraf het consult, workshop en traject.
Het niet nakomen van een afspraak zonder voortijdige afzegging conform de voorwaarden verplicht je tot het betalen van de gemaakte afspraak.
Ieder afspraak voor een consult wordt ook per e-mail bevestigd.
Annulering van een afspraak zonder dat er kosten in rekening worden gebracht kan alleen minimaal 48 uur van te voren per e-mail of telefoon.
De consultant verplicht zicht tot betaling van een consult indien deze niet tijdig wordt afgezegd.