Hierbij werk ik met de methodieken van Arjuna Nick Ardagh, www.livingessence.com .
Ze zijn bewerkt door Dick Nijssen.

Deze technieken werken vanuit inductie oftewel diepe ontspanning. Voor de inductie is er een pre-inductie gesprekje om te weten welke blokkade jou van je Essentie weghoudt.
Wat staat er in de weg om tot overgave te komen?

Vanuit diepe ontspanning wordt een belemmerende emotie of een overtuiging op een schaal van 1 tot 10 opgeschroefd d.m.v. een desbetreffende visualisatie met daarbinnen gerichte vragen. Als het ware wordt de energie van de emotie ingeplugd en verhoogd.
Net zolang tot de lading van de emotie op zijn hoogtepunt is en ontlading plaatsvindt.
Door dit loslaten kan direct weer in ontspanning gegaan worden en kan er gerust worden in de natuurlijke staat van lichaam en geest. Als je jezelf toestaat een emotie volledig te ervaren, dan wordt deze binnen seconden omgezet in een andere emotie.

In deze diepe ontspanning kan gevoeld worden of er nog van enige lading sprake is,
als dat het geval is dan kan het proces opnieuw aangegaan worden.

Hierbij werk ik ook veel met de hartmeditatie en toepasselijke macroscopische waarheden van Arjuna Ardagh, b.v. “Jij bent goed zoals jij bent" en "jij bent liefde”.
In de oneindig grote ruimte van je hart kun je alles absorberen en tot vergeving komen.

Vergeving is een proces van rouwen en louteren.


De kernvraag van deze prachtige technieken is: “Wie ben ik”?
Achter al je overleving en vernauwing is de waarnemer, daar is altijd stilte en leegte.
Elk moment van je leven kun je je situatie herscheppen en daarin ontdekken hoe simpel het leven kan zijn. Niet toen en straks, maar hier en nu in aanvaarding met wat is.

Meditatie is hierbij een onderdeel. Meditatie gaat door de diepere lagen -van gedachten, emoties en lichamelijke gewaarwordingen- heen d.m.v. geconcentreerde ademhaling en aandacht. Voorbij alle bewegingen in je hoofd, je lichaam en je gevoel naar de stilte.
In het proces van mediteren leer je om je gedachten te observeren en tot rust te brengen. Deze komen tot rust door gedachten te laten komen en te laten gaan. Door gedachten niet vast te houden kun je in ontspanning meer en meer verzinken in de stilte van je Ware Zelf. 

Het is een uitnodiging voor jouw levensgeluk dat jij de baas wordt over je gedachten en uit de identificatie met je problemen kunt stappen. Een reis naar jouw Ziel, die er altijd is. Thuiskomen is een levenskunst.
Negatieve gedachten en stress zijn de allergrootste vervuilers in lichaam en geest en maken je ziek. Meditatie is een belangrijk onderdeel bij stressreductie.

In de Living Essence methodieken maak ik ook gebruik van The Work van Byron Katie.

Mijn training en diploma heb ik gekregen van Dick Nijssen en Arianne Groenevelt.