.

Innerlijk kindwerk is het met motivatie helen van het gekwetste/getraumatiseerde kind in je.
Door gerichte visualisaties en vaardigheden o.a. adem- en lichaamswerk bereik je dat kinddeel in je dat alsnog gekend en vervuld wil worden.

Pas als je je als volwassene bewust wordt van de verstoringen, gedragscodes en de sabotages in het dagelijkse leven van het kind in je, draag je de verantwoordelijkheid voor je volwassen bestaan met de kansen en de keuzes die je daarin hebt.

Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in je onvervulde behoeften van dat kwetsbare deel in jou. 
De behoeften die in jouw kindertijd niet of onvoldoende vervuld geweest zijn.

Hierbij werk ik met de methodieken van Arjuna Nick Ardagh, www.livingessence.com .
Ze zijn bewerkt door Dick Nijssen.

Deze technieken werken vanuit inductie oftewel diepe ontspanning. Voor de inductie is er een pre-inductie gesprekje om te weten welke blokkade jou van je Essentie weghoudt.
Wat staat er in de weg om tot overgave te komen?

Meditatie is een proces van het ontwikkelen van gerichte aandacht en bewustzijn.
Aandacht voor en concentratie op het moment dat is.
Door dit proces leer je jezelf te observeren en beter te begrijpen.

De koers, die ik bij meditatie volg, is “eenvoudig” getuige zijn van alles wat in ons denken opkomt of wat we lichamelijk of emotioneel ervaren. De gedachten -die altijd opkomen- erkennen zonder ze te veroordelen of er in mee te gaan.

Ademwerk:

 Het begeleiden in een sessie ademen is voor mij:
 1. Het leven in de cliënt voluit laten bewegen én voeden met een groter wordende toevoer van zuurstof.
 2. Bewust worden van je eigen adempatroon en daarin niets veranderen.
 Alleen maar waarnemen, want vanuit ontspanning wil verandering komen.

In een psychic reading ben ik doelgericht bezig en tegelijkertijd volg ik mijn intuïtie in dat wat gezegd, gevoeld en waarin gehandeld mag worden. Ik zie, ik scan, ik voel en ik handel. Daar hoef ik niet veel voor te doen als ik aandachtig aanwezig ben en krachtig in mijn energie sta.

D.I.S. betekent dissociatieve identiteit stoornis oftewel meervoudig persoonlijkheidssyndroom.
Dit is een complex geheel van afsplitsing van de werkelijke hoofdpersoon.

Wie ben ik

Heel lang wist ik niet wie ik was.


Door de ervaringen van seksueel misbruik was ik bang om mensen te vertrouwen.
Ik voelde de beperkingen van mijn pijn, mijn verdriet, en angsten in alle vezels van mijn lichaam en gedachten.
Ik voelde me zo onveilig dat ik het liefst voor de buitenwereld wilde verdwijnen en dat deed ik ook: heel stil, en zeker niet hoorbaar. Mijn overtuiging was dat ik het leven alleen moest zien te redden, dat ik daarin niets en niemand nodig had én tegelijkertijd snakte ik naar liefde, begrip en dus contact.