HERKEN JE DIT?

Ik weet als geen ander dat je in situaties van seksueel misbruik veel stress hormonen aanmaakt, en je reptielenbrein reageert op dat hoge stressniveau. Zodra een situatie onveilig aanvoelt geeft dat stukje brein in gevoel, in gedachten en in je handelen een signaal af:

                                BEVRIES, VLUCHT OF VECHT.

Of het nu wel of geen gevaar betekent, je gaat onmiddellijk in de overleef-modus.

Ik bevroor altijd en wat had ik het dan koud!
Alert en met gespannen spieren was ik altijd voorbereid op gevaar.
En wat is het dan moeilijk om te ontspannen, en ook:

Wat vreet dat energie!

Ik heb me zo schaamtevol schuldig gevoeld over het misbruik. Ik wilde aan iedereen laten zien dat er niets aan de hand was en tegelijkertijd huilde mijn lichaam mijn niet zichtbare tranen.
Ik was zo bang, ik voelde me zo slecht en zo schuldig.
Ik had niet genoeg mijn best gedaan én ik wilde graag mijn best doen want dan had ik nog een gevoel van bestaan.
Het vertrouwen in de wereld en de ander, wat was dat moeilijk voor mij!
Er was vast iets mis met mij, en ook:

Wat vreet dit alles energie!

Het is de moeite waard voor jezelf te gaan zorgen.
Ik kan je alleen maar zeggen dat het proces naar herstel en integratie de moeite waard is!
Het is geen kwestie van resultaat, van het goed moeten doen, maar van zorgen voor jezelf. Het is ruimte geven aan jezelf en aan dat gewonde, gekwetste kind in jou. Het is leren wat het kindbewustzijn in jou doet en hoe jij je volwassenbewustzijn kunt inschakelen om de regie in je leven terug te krijgen en in gezonde dialoog te zijn met je hoofd, je hart en je intuïtie.

Loslaten doe je niet zomaar.
Loslaten is een proces van vergeving, in eerste instantie naar jezelf. Hoe zou het voor je zijn als je inzicht krijgt in je handelen, in je voelen en in je oude denkpatronen? Door jezelf te onderzoeken ga je begrip krijgen van waaruit je handelt, voelt en denkt. Ik garandeer je resultaat in het werkelijk diepgaand loslaten van al je oude issues die jou zo in de weg staan om met plezier te leven en te genieten. Is het niet immers jouw verlangen om onvoorwaardelijk van jezelf te houden en de keuzes te maken die in dienst staan van jouw geluk?

Ik help je jezelf werkelijk vrij te maken van al die opgelegde internaliseringen van wat jij hebt moeten geloven.
Dat betekent wég met schuld, schaamte en je angsten om het leven te overleven!  Niet meer onzichtbaar zijn maar leven met je vrouwelijke kracht en met het geweldige gevoel van:

                                                HIER BEN IK!

Neem de stappen maar, je kunt gerust een andere route nemen!
Het zal je goed doen want nu is het veilig.

Dat kan!
Echt, dat kan!
Je gaat weer dansen, spelen en plezier hebben als een kind zo blij!

Als je met mij aan de slag gaat heb ik 3 trajecten voor je.
In alle gevallen geldt: ik doe niet aan symptoombestrijding, samen onderzoeken we de dieperliggende oorzaken en pakken deze aan!
Tijdens de intake brengen wij jouw vraag in kaart en beslissen wij samen welke van de 3 trajecten is wat jij nodig hebt.


Traject 1
Op naar meer zelfvertrouwen na seksueel misbruik in 7 sessies
Een innerlijk-kind ontwikkelingsproces: Van angstzweet naar HIER BEN IK!

Dit traject omvat, naast de intake, 7 sessies met tussenliggende opdrachten:

3 sessies van anderhalf uur 1x in de week

Dit is een opbouwfase. Continuïteit in deze is belangrijk om het proces van onderzoek in beweging te houden en te verdiepen. In dit traject doen we o.a.:
Veldenwerk (gewaarzijn van denk-energieën die in je lichaam vastzitten), meditatie voor ontspanning, traumaverwerking, onderzoek naar issues en innerlijk kindwerk.
In de 3e sessie vindt een kleine evaluatie plaats.

- 3 sessies van anderhalf uur 1x in de 2 weken
Dit is een verwerkingsfase.

- De zevende en laatste sessie vindt na 3 weken plaats.
Deze laatste sessie is voor consolidatie.

Dit snelle traject van 12 weken is bedoeld voor vrouwen die al via andere wegen persoonlijke ontwikkeling en groei doorgemaakt hebben en nog een zetje kunnen gebruiken.

Tarief: €1260, inclusief btw en administratiekosten.

Bij het afnemen van dit traject is de intake gratis.


Traject 2
Op naar meer zelfvertrouwen door traumaverwerking na seksueel misbruik in 12 sessies
Een innerlijk-kind ontwikkelingsproces: Van angstzweet naar HIER BEN IK!

Dit traject omvat, naast de intake, 12 sessies met tussenliggende opdrachten:

- 5 sessies van anderhalf uur 1x in de week
Dit is een opbouwfase met continuïteit voor o.a.:
Het schrijven van een autobiografisch verhaal, o.a. met behulp van visualisaties, inductie (ontspanning), meditatie en ademwerk voor ontspanning, traumaverwerking, innerlijk-kind werk, onderzoek naar negatieve emoties en belemmerende denkpatronen, en nog veel meer.
In de 5e sessie vindt een kleine evaluatie plaats.

- 4 sessies van anderhalf uur 1x in de 2 weken
Verwerkingsfase

- 3 sessies van anderhalf uur 1x in de 3 weken
Afbouw-en consolidatie fase.

Dit traject van 3 maanden is bedoeld voor vrouwen die meer tijd en rust nodig hebben voor traumaverwerking, inzicht en bewustwording.
Tarief: €1620,
inclusief btw en administratiekosten.


Traject 3
Groepje voor vrouwen die seksueel misbruikt zijn: Op naar meer zelfvertrouwen!
Een ondersteunende zelfhulpcursus met lotgenoten, om op eigen-wijze jezelf te worden.

6 donderdagochtenden van tweeëneenhalf uur, 1x in de week.
Eerstvolgende dagen: data komen in het najaar

In dit groepje van max. 4 vrouwen werken we met opdrachten uit mijn e-book, speciaal gemaakt voor hulpverlening na seksueel misbruik. Dit zijn praktische opdrachten waar je individueel en ook in groepsverband mee aan het werk kunt en waarin we gezamenlijk grond kunnen geven aan steun en begrip voor jezelf en elkaar.

We komen 6x op een ochtend bij elkaar om:

  • te delen wat gedeeld kan en wil worden
  • steun en begrip te geven en te ontvangen
  • respect te voelen voor ieders zelfbescherming en eigen-wijze
  • in veiligheid naar elkaar te kunnen luisteren
  • bereid te zijn verantwoordelijkheid te dragen voor eigen proces en heling
  • bereid te zijn je eigen ik-kracht te versterken en elkaar daarin te bemoedigen
  • bereid te zijn opdrachten te doen en elkaar daarin te helpen.

Weet dat diepgaande traumaverwerking alleen mogelijk is in individuele trajecten.

Deze kernkwaliteiten dragen we met elkaar:

Delen, steunen, eerlijkheid, begrip, erkenning, versterken, bemoedigen, aandacht en respect.

reinilda spijker 6

Er wordt professionele, liefdevolle, gestructureerde en veilige begeleiding gegeven.
Er zal gebruikt worden gemaakt van o.a. creatieve methodieken, innerlijk kindwerk, ontspanning om stress te ontladen en meditatie.
En natuurlijk hebben we plezier.
Plezier is de beste manier om je voeten op de grond te houden.

Een intakegesprek is noodzakelijk om tot een verantwoorde samenstelling van de groep te komen.
Dit gesprek is gratis.
Tarief: €120 voor 6 ochtenden
Aanmelding en informatie: zie contact.

Gedurende alle trajecten ijk ik, in evaluaties en gedurende het proces, of veiligheid en vertrouwen voor jou gewaarborgd zijn.

Bij alle trajecten garandeer ik een uitkomst van tevredenheid.

Het leven mag gevierd worden, en je innerlijk kind wil niets liever dan blij en open in de wereld staan.
Dus laat je niet weerhouden door gedachten van 'niet kunnen, willen of mogen'.
Zet jouw voeten op een nieuwe weg en ga een nieuwe wereld tegemoet.
Ik weet dat je je leven ánders gaat creëren!
Ga jij samen met mij mee op ontdekkingsreis?

Als je een van mijn trajecten hebt afgerond, dan...

Ben je zo blij als een kind, denk je in positiviteit en weet je dat je altijd van jezelf op aan kunt, en dat jij in het leven het BELANGRIJKSTE bent. Dan dans jij met zelfvertrouwen het leven in jouw beste versie en straal jij in onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en de ander. Dan maak jij de keuzes voor een vrij leven en kies jij alleen de mensen en situaties uit die goed zijn voor jou! Dan heb jij de regie in handen en zeg je NEE waar het een NEE moet zijn en neem je hierin je eigen verantwoordelijkheid.

Dan zijn schaamte, schuld en je waardeloos voelen omgezet in vitaliteit en kun je op jouw authentieke wijze je talenten maximaal inzetten en beschik je over meer creativiteit en mentale veerkracht. Dan leef jij je leven met kwaliteit!

Dus maak een afspraak en volg je hart.

Het moment NU is aangebroken.

Kom maar, je bent van harte welkom!